Game & Esport

30 Tháng Tư, 2012

Những mặt trái của server “lậu” Việt

Trong thời gian gần đây, có thể thấy là ngày càng xuất hiện nhiều server private do chính game thủ Việt tạo ra. Tất nhiên, các […]